Voorwaarden voor het inbrengen van kleding

Ingebracht kan worden: 

Onbeschadigde dames- en kinderkleding die schoon, gewassen en gestreken, of gestoomd is. De kleding moet eigentijds zijn en modern. Timeless bepaalt welke artikelen worden ingenomen en hoeveel stuks worden ingenomen. Om iedereen gelegenheid te geven tot het inbrengen van kleding geldt een maximum van 10 stuks per klant per 4 weken.

 

De verkooptermijn kan variëren van 4 weken tot een volledig seizoen. Wordt een artikel verkocht dan is een derde van het verkoopbedrag voor degene die het artikel heeft ingebracht.


Kledingstukken die niet worden verkocht, gaan naar het goede doel. Kleding kan niet worden teruggehaald door de inbrengklant.

 

Timeless behoudt zich het recht voor de verkoopprijs aan te passen ter bevordering van de verkoop. Uiteraard gaat Timeless uiterst zorgvuldig om met de door u ingebrachte kleding. Echter, Timeless is niet verantwoordelijk voor diefstal, schade (brand- of waterschade) aan kleding en/of eventueel zoekgeraakte artikelen. Dit risico is geheel voor rekening van de inbrengklant.


Uitbetaling kan iedere werkdag plaatsvindenUitbetaling van verkochte artikelen moet in het seizoen van inbreng worden gevraagd. Dus: zomerkleding afrekenen voor 1 oktober, winterkleding voor 1 april. Niet binnen deze termijn opgevraagde tegoeden vervallen. Hier worden geen uitzonderingen op gemaakt.


Door artikelen in te brengen verklaart u dat u op de hoogte bent van deze voorwaarden en dat u met deze voorwaarden akkoord gaat.


Tip

Breng uw kleding aan het begin van het seizoen in, dit vergroot de kans op verkoop!  Daarnaast komt uw kleding dan minder snel in de sale terecht. 


Inbreng zomerseizoen bij voorkeur vanaf half februari tot en met mei


Inbreng winterseizoen bij voorkeur vanaf september tot en met half november.